Συρόμενα Κουφώματα

POSTED IN Blog Tags AUTHOR Super User

Η οικονομία χώρου είναι το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα συρόμενα κουφώματα. Έτσι, χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στις μαζικές κατασκευές –τις πολυκατοικίες- όπου επιβάλλεται η οικονομία ως προς το χώρο. Τα συρόμενα κουφώματα είναι ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της ελληνικής αγοράς και είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στις κατασκευές κουφωμάτων κατά τις δεκαετίες '70 και '80. Οι σημερινές σειρές συρομένων κουφωμάτων είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς και προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερη μόνωση, κυκλοφορούν δε και σε θερμομονωτικές λύσεις. Χρειάζονται λιγότερο χώρο για να λειτουργήσουν και δέχονται τζάμι, σήτα και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά. Μπορούν να είναι χωνευτά στον τοίχο (προσφέροντας όλο το άνοιγμα) και εξωτερικά στον τοίχο. Μπορούν ακόμη να είναι δίφυλλα που ενώνονται στο κέντρο του ανοίγματος, ή επάλληλα που κινούνται το ένα επάνω στο άλλο και πολύφυλλα με ανάλογη λειτουργία. 

Οι διάφοροι τύποι – συνδυασμοί συρόμενων κουφωμάτων είναι:

 

  • Επάλληλα: είναι τα κουφώματα των οποίων τα φύλλα σύρονται το ένα πάνω στο άλλο αφήνοντας ελεύθερο μόνο το μισό άνοιγμα.
  • Γωνιακά: είναι τα συρόμενα κούφωματα των οποίων τα φύλλα έχουν δυνατότητα κατασκευής υπό γωνία (90 μοίρες κλπ)
  • Φιλητά: είναι τα συρόμενα κούφωματα των οποίων τα φύλλα ενώνονται στο κέντρο του ανοίγματος.

           Χωνευτά: είναι τα συρόμενα κούφωματα των οποίων τα φύλλα χωνεύονται (μπάινουν) μέσα στον τοίχο.

 

 

 

 

πηγη

Ανοιγομενα κουφωματα

POSTED IN Blog Tags AUTHOR Super User

Προσφέρουν αποτελεσματική μόνωση, μεγαλύτερη ασφάλεια, διατίθενται σε πολλούς τύπους και σχέδια και δέχονται τζάμι, σήτα και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά. Προσφέρουν όλο το άνοιγμα, αλλά χρειάζονται χώρο λειτουργίας στο εσωτερικό του χώρου όπου είναι τοποθετημένα. Τα ανοιγόμενα κουφώματα αποτελούν σήμερα την πρώτη επιλογή για μεγάλο τμήμα της αγοράς και τοποθετούνται κυρίως σε μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες και σε ειδικά κτίρια. Ακόμη τοποθετούνται σε αντικαταστάσεις παλαιών ξύλινων κουφωμάτων. Είναι ιδανικά για παραδοσιακές κατασκευές και όχι μόνο. Υπάρχουν σειρές απλές και θερμομονωτικές. Από οικονομικής άποψης είναι ακριβότερα από τα συρόμενα, έχουν όμως την δυνατότητα και προσφέρουν απεριόριστες εφαρμογές και σωστές λύσεις σε κάθε περίπτωση, δέχονται δε πολλά αξεσουάρ και μηχανισμούς καλύπτοντας κάθε ιδιαίτερη απαίτηση. 

Οι διάφοροι τύποι – συνδυασμοί των ανοιγόμενων είναι:

  • Εσωτερικό παραθυρόφυλλο (ανοιγόμενο προς τα μέσα)
  • Εξωτερικό Παραθυρόφυλλο (ανοιγόμενο προς τα έξω )
  • Ανακλινόμενο παραθυρόφυλλο (ανοιγόμενο προς το επάνω μέρος)
  • Προβαλλόμενο (ανοιγόμενο προς το κάτω μέρος και έξω)
  • Ανοιγόμενο σε οριζόντιο ή σε κάθετο άξονα (περιστρεφόμενο)
  • Μονόφυλλο, δίφυλλο, τρίφυλλο κλπ

Συνδυασμός συρόμενου – ανοιγόμενο (μηχανισμός Volkswagen)

 

 

 

 

 

πηγη

The Ultimate Experience

POSTED IN Blog Tags Photography AUTHOR Super User

Behind sooner dining so window excuse he summer. Breakfast met certainty and fulfilled propriety led. Waited get either are wooded little her. Contrasted unreserved as mr particular collecting it everything as indulgence. Seems ask meant merry could put. Age old begin had boy noisy table front whole given.

Page 1 of 2